U vindt op deze pagina de geografische kaart van Nederland om af te drukken en te downloaden in PDF. De geografische kaart van Nederland geeft de topografie, de hoogte, de rivieren, de bergen, het klimaat en de fysieke kenmerken van Nederland in Europa weer.

Nederland fysieke kaart

Fysieke kaart van Nederland

Op de fysieke kaart van Nederland zijn de stortplaats en de geografie van Nederland te zien. Deze geografische kaart van Nederland stelt u in staat om de fysieke kenmerken van Nederland in Europa te ontdekken. De fysieke kaart van Nederland is te downloaden in PDF, printbaar en gratis.

Het land kan worden opgesplitst in twee fysieke gebieden, het lage en het platte land in het westen en het noorden, zoals het op de Nederlandse geografische kaart is aangegeven. Deze gebieden, inclusief de inpolderingen en rivierdelta's, beslaan ongeveer de helft van de oppervlakte en liggen minder dan 1 m boven de zeespiegel, een groot deel ervan ligt zelfs onder de zeespiegel. Een uitgebreid scala aan zeeweringen en kustduinen beschermt Nederland tegen de zee, en dijken en dijken langs de rivieren beschermen tegen overstromingen.

Water domineert het Nederlandse fysieke landschap. Drie grote Europese rivieren (Rijn, Maas en Schelde) bereiken de oceaan via Nederland en vormen een belangrijke delta zoals je kunt zien op de Nederlandse geografische kaart. 26% van Nederland ligt onder de zeespiegel. In een eeuwenlange strijd tegen het water hebben de Nederlanders een watersysteem aangelegd dat bestaat uit dijken, polders en stuwen. Nederland biedt echter meer variatie dan het bekende groene, vlakke polderlandschap met zwart-witte koeien.

Het grootste deel van Nederland is laaggelegen, met bijna de helft van het fysieke land op of onder zeeniveau. De Zuidplaspolder, het laagste punt van het land, ligt op 23 voet onder de zeespiegel, zoals op de Nederlandse geografische kaart is aangegeven. De dreiging van overstromingen, die in het verleden altijd een zorg was, wordt vandaag de dag enigszins getemperd door een reeks geavanceerde zeedijken die ervoor zorgen dat het water van de Noordzee het land niet overspoelt.

Topografische kaart Nederland

Kaart van de Nederlandse topografie

De topografische kaart van Nederland toont de fysieke kenmerken van Nederland. Deze topografische kaart van Nederland geeft u de mogelijkheid om de landvormen en de geografische ligging van Nederland in Europa te ontdekken. De topografische kaart van Nederland is te downloaden in PDF, printbaar en gratis.

Nederland valt uiteen in drie natuurlijke topografische gebieden zoals genoemd in de Nederlandse topografische kaart: de duinen, de laaglanden of "polders" (laaggelegen, op zee en op meren gewonnen en door dijken beschermde gebieden), en het hoger gelegen oostelijke deel van het land. Ongeveer 27% van het land ligt onder de zeespiegel. Een lange reeks duinen aan de westkust beschermt het lage alluviale land in het oosten tegen de hoogtij van de Noordzee, en verder naar het oosten en zuidoosten bevinden zich diluviale zand- en grindbodems.

De meest uitgestrekte topografische polder van Nederland is die van Oost-Flevoland in de provincie Flevoland; het heeft een oppervlakte van bijna 55.000 ha (136.000 acres) zoals je kunt zien op de Nederlandse topografische kaart. Er zijn veel dijken aangelegd langs de benedenrijn en de Maas, maar ook op een deel van de Noordzeekust en langs bijna de hele kust van de voormalige Zuiderzee (die in 1932 formeel het IJsselmeer werd genoemd, omdat het door een dijk werd omsloten). Er zijn veel kanalen in het land, waarvan de meeste met talrijke sluizen.

Nederland wordt beschouwd als een land met een bijzondere topografie, omdat een groot deel van het land zich onder de zeespiegel bevindt. Dit komt omdat een groot deel van het land 41,5 km2 op de zee is gewonnen en om voor de hand liggende redenen door dijken wordt beschermd, zoals op de Nederlandse topografische kaart te zien is. Dit land heeft drie natuurlijke geografische gebieden, waaronder zandduinen, laaglanden en hooglanden, elk met unieke kenmerken die bijdragen aan de topografie van het land.

Nederlandse hoogtekaart

Kaart van de hoogte van Nederland

De hoogtekaart van Nederland toont de verschillende hoogtes van Nederland. Met deze hoogtekaart van Nederland weet u waar de hoogste en laagste regio's van Nederland in Europa liggen. De hoogtekaart van Nederland is te downloaden in PDF, printbaar en gratis.

Het hoogste punt van Nederland zoals genoemd op de Nederlandse hoogtekaart, de Vaalserberg, ligt in het uiterste zuiden en is 321 m boven de zeespiegel; terwijl het laagste hoogtepunt, 7 m onder de zeespiegel, de Prins Alexanderpolder is, een gebied van ontgonnen land ten noordoosten van Rotterdam.

De Vaalserberg ("Mount Vaals") is een heuvel van 322,7 meter (1.059 ft) hoog en het hoogste hoogtepunt in het Europese deel van Nederland. De Vaalserberg ligt in de provincie Limburg, aan de zuidoostelijke rand van het land in de gemeente Vaals, vlakbij de gelijknamige stad, zo'n drie kilometer ten westen van Aken zoals u kunt zien op de Nederlandse hoogtekaart.

De Zuidplaspolder ten noordoosten van Rotterdam is het laagste hoogtepunt van de Lage Landen en ligt 22 voet (6,76 meter) onder de zeespiegel of onder het NAP (Normaal Amsterdams Niveau - de geaccepteerde constante zeespiegel) zoals aangegeven op de Nederlandse hoogtekaart. De belangrijkste rivieren van de Lage Landen zijn de Schelde, de Maas en aftakkingen van de Nederrijn.

Nederland rivierenkaart

Kaart van de Nederlandse rivieren

Op de kaart van de rivieren in Nederland staan de belangrijkste rivieren met hun naam. Op de kaart van Nederland kunt u de belangrijkste rivieren vinden die in en door Nederland stromen in Europa. De kaart van Nederland is te downloaden in PDF, printbaar en gratis.

Een groot deel van het landoppervlak onder de zeespiegel is door de mens gemaakt. Ondanks de lage hoogte en de dichte bevolkingsdichtheid is Nederland de tweede grootste exporteur van landbouwproducten. Een groot deel van Nederland is gevormd door de grote Europese rivieren en hun zijrivieren zoals die in Nederland op de kaart staan. Het land is ook verdeeld in het noorden en het zuiden door het land grote rivier, de Rijn. De rivieren in Nederland spelen zowel een bestuurlijke als een economische rol.

De rivier de Rijn wordt verschillende namen genoemd, afhankelijk van het land waar hij doorheen stroomt. In Duitsland heet hij Rhein, in Frankrijk Rijn en in Nederland Rijn. De Rijn is een van de langste en belangrijkste rivieren van Europa. Hij loopt meer dan 1.232 km vanaf de bron in de Zwitserse Alpen (in Zwitserland) en geeft vanaf de Rheinwaldhorn gletsjer 3.353 m boven zeeniveau uit zoals je kunt zien op de kaart van de Nederlandse rivieren. De Rijn stroomt door zes landen -Zwitserland, Vorstendom Liechtenstein, Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk en Nederland voordat hij bij Rotterdam in de Noordzee uitmondt.

De Maas is de op één na langste rivier van Nederland en een van de grootste Europese rivieren met een afstand van 575 mijl zoals aangegeven op de Nederlandse rivierenkaart. Het stijgt in Frankrijk en stroomt door Nederland en België voordat het water in de Noordzee wordt geloosd. In Nederland staat de rivier bekend als "Masa", terwijl ze in Frankrijk gewoonlijk de "Mosa" wordt genoemd De Eems, of Eems zoals ze in het Nederlands wordt genoemd, is een rivier in Noordwest-Duitsland die door de staten Nordrhein-Westfalen en Nedersaksen stroomt voordat ze in de Dollardbaai wordt geloosd. De rivier overbrugt een afstand van 231 mijl. De bron van de Ems ligt in het zuidelijke Teutoburgerwoud.

Bergkaart van Nederland

Kaart van de Nederlandse bergen

De kaart van de bergen in Nederland toont de belangrijkste bergen met hun namen in Nederland. Op de kaart van de bergen in Nederland kunt u de belangrijkste bergketens en de hoogste bergen van Nederland in Europa vinden. De kaart van de Nederlandse bergen is te downloaden in PDF, printbaar en gratis.

Mount Scenery zoals het in Nederland op de kaart van de bergen staat, is het hoogste punt van het Koninkrijk der Nederlanden op een hoogte van 2.877 voet en ligt binnen de gemeente Saba. De stratovolcano is potentieel actief, de laatste uitbarsting vond plaats in 1640. De berg heeft vooral primaire en secundaire regenwouden op de hellingen, nevelwouden, mossen en een rijke diversiteit aan flora en fauna. De Quill is het op één na hoogste punt van Nederland op een hoogte van 1972 voet. De stratovolcano bevindt zich op het Sint Eustatius eiland in het Caribisch gebied. De vulkaan is in 1998 opgericht als nationaal park. De berg, die al lange tijd slapend is, wordt als potentieel actief beschouwd vanwege de opwarming van het grondwater.

De Christoffelberg is het vierde hoogste punt van Nederland op een hoogte van 1230 meter. De berg zoals die in Nederland op de kaart van de bergen staat, bevindt zich in het Curacao Christfellpark, een reservaat en wildpark in het Caribisch gebied. De top van de berg heeft een ruig terrein met grotten op de lager gelegen delen van de berg. De berg herbergt een grote verscheidenheid aan flora en fauna waaronder cactussen, leguanen, hagedissen, witstaartherten en een grote verscheidenheid aan vogelsoorten.

De Ardennen bezetten delen van België, Luxemburg en Frankrijk, maar hun uitlopers strekken zich uit tot in het uiterste zuiden van Nederland, zoals u kunt zien op de kaart van het Nederlandse gebergte. Troje is het derde hoogste punt van Nederland op een hoogte van 1.818 voet. De berg ligt in Saba. De berg is de thuisbasis van enkele dieren zoals hagedissen, leguanen en enkele vogels. De berg trekt een groot aantal toeristen aan die bergbeklimmen en wandelen.

Nederlandse klimaatkaart

Kaart van de temperatuur in Nederland

De Nederlandse klimaatkaart toont de gemiddelde temperatuur en de klimaatzones van Nederland. Op deze klimaatkaart van Nederland kunt u het weer, de gemiddelde neerslag, de gemiddelde zonneschijn en de verschillende klimaten van Nederland in Europa leren kennen. De klimaatkaart van Nederland is te downloaden in PDF, printbaar en gratis.

Het klimaat van Nederland is mediterraan in het noorden en in sommige bergen (ten westen van de Atlas), wat extremer wordt naar het binnenland toe. Het terrein is zo rijk dat de kustvlakten de ruggengraat vormen voor de landbouw, vooral in het Noorden. Bossen bedekken ongeveer 12% van het land, terwijl landbouwgrond 18% uitmaakt; 5% wordt geïrrigeerd zoals op de Nederlandse klimaatkaart is aangegeven. In de Atlas (Midden-Atlas) zijn er verschillende klimaten: Mediterraan (met enkele vochtiger en frissere varianten), Maritiem gematigd (met enkele vochtiger en frissere varianten ook) waardoor verschillende soorten eiken, mossentapijten, jeneverbessen, atlantische ceders en vele andere planten, uitgestrekte en zeer rijke vochtige nevelwouden kunnen vormen.

In de hoogste pieken van Nederland kan een ander klimaat ontstaan. Aan de andere kant van het Atlasgebergte (Oost-Atlas) verandert het klimaat door het barrière- en beschuttingseffect van dit bergsysteem, waardoor het in de zomer (die enkele maanden kan duren) erg droog en extreem warm wordt, vooral op de laaglanden en in de valleien die met de Sahara te maken hebben, zoals op de Nederlandse klimaatkaart wordt vermeld. Hier begint de grote Desert Sahara en is het perfect zichtbaar, bijvoorbeeld op de Draaivallei, waar oases, zandduinen en rotsachtige woestijnlandschappen te vinden zijn. Het klimaat in deze regio is dus woestijn.

De gemiddelde temperatuur in Nederland is ongeveer 2 graden Celsius (35 graden Fahrenheit) in de maand januari. In juli is de gemiddelde maandtemperatuur 19°C (66F). De gemiddelde jaartemperatuur is ongeveer 10 graden Celsius (50F) zoals u kunt zien op de klimaatkaart van Nederland. De gemiddelde jaarlijkse neerslag in een jaar is 700 millimeter (28in).