U vindt op deze pagina de kaart van Nederland om af te drukken en te downloaden in PDF. De offline kaart van Nederland en de detailkaart van Nederland presenteren het noorden en het zuiden van Nederland in Europa.

Nederlandse kaart

Kaart van het land Nederland

De kaart van Nederland toont de kaart van Nederland offline. Met deze kaart van Nederland kunt u zich in Europa oriënteren in Nederland. De kaart van Nederland is te downloaden in PDF, printbaar en gratis.

Nederland in zijn geheel wordt vaak aangeduid als Nederland, hoewel Noord- en Zuid-Holland eigenlijk maar twee van de twaalf provincies zijn (een geval van pars pro toto; zie de terminologie van "Nederland"). Nederland is een geografisch laaggelegen land zoals het in de Nederlandse kaart wordt genoemd, met ongeveer 25% van het gebied en 21% van de bevolking onder de zeespiegel, en 50% van het land ligt minder dan een meter boven de zeespiegel.

Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit 4 landen zoals u kunt zien op de Nederlandse kaart: Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland. Nederland omvat 3 openbare lichamen in het Caribisch gebied: Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Het Caribische deel van het Koninkrijk bestaat uit: de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten; en de 3 openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Nederland heeft een kapitalistische markteconomie en staat op de 13e plaats van 157 landen volgens de Index van Economische Vrijheid zoals die op de Nederlandse kaart is weergegeven. In mei 2011 werd Nederland gerangschikt als "gelukkigste" land volgens de resultaten van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.

Nederland op de kaart

Nederland op de kaart

Nederland op de kaart toont de kaart van het land Nederland. Nederland op de kaart geeft u de mogelijkheid om uw reis in Nederland in Europa te plannen. De kaart van Nederland is te downloaden in PDF, printbaar en gratis.

Nederland heeft naar schatting 16.735.100 inwoners (per 5 november 2011) zoals het in Nederland op de kaart staat. Het is het 11e dichtstbevolkte land van Europa en het 61e dichtstbevolkte land ter wereld. Tussen 1900 en 1950 is de bevolking van het land bijna verdubbeld van 5,1 naar 10,0 miljoen mensen. Van 1950 tot 2000 is de bevolking verder toegenomen van 10,0 tot 15,9 miljoen mensen, maar het tempo van de bevolkingsgroei was minder dan in de voorgaande vijftig jaar.

Een sterk gemechaniseerde landbouwsector in Nederland biedt werk aan 4% van de beroepsbevolking, maar zorgt voor grote overschotten voor de voedselverwerkende industrie en voor de export. Nederland staat wereldwijd op de derde plaats wat betreft de waarde van de landbouwexport, na de Verenigde Staten en Frankrijk, waar de export jaarlijks 55 miljard dollar oplevert. Een aanzienlijk deel van de Nederlandse landbouwexport is afkomstig van vers gesneden planten, bloemen en bloembollen, waarbij Nederland tweederde van het wereldtotaal exporteert. Nederland exporteert ook een kwart van alle wereldtomaten, en de handel van een derde van de wereldexport van chili's, tomaten en komkommers gaat door het land zoals je in Nederland op de kaart kunt zien. Nederland exporteert ook een kwart van de appels ter wereld.

De officiële taal in Nederland is Nederlands, dat door het overgrote deel van de inwoners wordt gesproken. Een andere officiële taal is het Fries, dat in de noordelijke provincie Friesland wordt gesproken en in die taal Fryslân wordt genoemd, zoals het in Nederland op de kaart is aangegeven. In de meeste dorpen in het westen van de provincie Groningen wordt een dialect van Fries en Nederlands gesproken. Fries is alleen in de provincie Fryslân officieel, zij het met enkele beperkingen. In een groot deel van het noorden en oosten worden verschillende Nedersaksische dialecten (Nedersaksisch in het Nederlands) gesproken, zoals de Twenten in de regio Twente en Drents in de provincie Drenthe.

Gedetailleerde kaart van Nederland

Kaart van Nederland gedetailleerd

De gedetailleerde kaart van Nederland toont een gelabelde en grote kaart van het land Nederland. Met deze detailkaart van Nederland kunt u zich in Europa oriënteren in Nederland. De detailkaart van Nederland is te downloaden in PDF, printbaar en gratis.

Het land is verdeeld in twee grote delen door drie grote rivieren zoals vermeld op de detailkaart van Nederland, de Rijn en de belangrijkste distributiekanalen, de Waal en de Maas. Deze rivieren fungeerden als een natuurlijke barrière tussen vroegere leengebieden en creëerden zo traditioneel een culturele kloof, zoals blijkt uit enkele fonetische kenmerken die ten noorden en ten zuiden van deze "Grote Rivieren" (de Grote Rivieren) herkenbaar zijn.

Nederland heeft 20 nationale parken en honderden andere natuurgebieden zoals je kunt zien op de gedetailleerde kaart van Nederland. De meeste zijn eigendom van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten en omvatten meren, heidevelden, bossen, duinen en andere habitats. Fytogeografisch gezien is Nederland verdeeld over de Atlantische Europese en Midden-Europese provincies van de Circumboreale Regio binnen het Boreale Koninkrijk. Volgens het Wereld Natuur Fonds behoort het grondgebied van Nederland tot de ecoregio van de Atlantische gemengde bossen.

De Caribische eilanden Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn afhankelijk van Nederland zoals op de detailkaart van Nederland is aangegeven. De laatste drie maken deel uit van Nederland zelf en staan gezamenlijk bekend als Caribisch Nederland. Suriname en Indonesië zijn in de periode van de dekolonisatie onafhankelijk geworden van Nederland: Suriname in 1975 en Indonesië in 1945 (pas op 16 augustus 2005 erkende de Nederlandse regering 1945 - en niet 1949 - als het jaar van de onafhankelijkheid).

Kaart van Noord-Nederland

Kaart van Noord-Nederland

De kaart van Noord-Nederland toont het noordelijk deel van het land Nederland. Met de kaart van Noord-Nederland kunt u gemakkelijk de gebieden van Noord-Nederland in Europa verkennen. De kaart van Noord-Nederland is te downloaden in PDF, printbaar en gratis.

Noord-Nederland omvat de drie noordelijke provincies Groningen, Drenthe en Friesland zoals die op de kaart van Noord-Nederland worden genoemd. Het belangrijkste doel van deze regio is het versterken van de economie van het Noorden. De vier grote steden in de regio - Groningen, Leeuwarden, Emmen en Assen - spelen daarbij een belangrijke rol.

De economie van Noord-Nederland is afhankelijk van innovatie (zie de kaart van Noord-Nederland). Of, om de taal van de Europa 2020-strategie te gebruiken, slimme groei, duurzame groei en inclusieve groei. Met andere woorden, de ontwikkeling van kennis en innovatie moet worden gecombineerd met een verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen, het creëren van werkgelegenheid en het verbeteren van de kwaliteit van leven.

Het meest interessante kenmerk van Groningen in Noord-Nederland zijn de oude huizen uit de 14e eeuw. Drenthe is vooral een agrarisch gebied, hoewel het ook een aantal interessante historische erfenissen heeft, meestal rond de steden Havelte en Saksen. De belangrijkste stad van Friesland is Leeuwarden zoals u kunt zien op de kaart van Noord-Nederland die rijk is aan geschiedenis, hoewel de regio vooral bekend staat om zijn prachtige natuur, die zowel trekvogels als toeristen aantrekt.

Kaart van Zuid-Nederland

Kaart van Zuid-Nederland

De kaart van Zuid-Nederland toont het zuiden van het land Nederland. Met de kaart van Zuid-Nederland kunt u eenvoudig gebieden van Zuid-Nederland in Europa verkennen. De kaart van Zuid-Nederland is te downloaden in PDF, printbaar en gratis.

De Zuidelijke Nederlanden, ook wel de Katholieke Nederlanden genoemd, maakten deel uit van de Lage Landen zoals op de kaart van de Zuidelijke Nederlanden is aangegeven. Zij werden gecontroleerd door Spanje (1556-1714), Oostenrijk (1714-94) en toegevoegd aan Frankrijk (1794-1815). Dit gebied was het grootste deel van het moderne België, de keizerlijke abdij van Stavelot-Malmedy, het graafschap Bouillon en Luxemburg, en daarnaast enkele delen van de Nederlanden, evenals, tot 1678, het grootste deel van de huidige regio Nord-Pas-de-Calais in Noord-Frankrijk. De Zuidelijke Nederlanden maakten deel uit van het Heilige Roomse Rijk tot het aan Frankrijk werd toegevoegd.

De Zuidelijke Nederlanden gingen na de Spaanse Successieoorlog in het begin van de 18e eeuw over naar de Oostenrijkse Habsburgers, zoals het op de kaart van de Zuidelijke Nederlanden wordt genoemd. Na de Franse Revolutieoorlogen werden ze bij de noordelijke Nederlanden gevoegd. Ze werden tot één koninkrijk gemaakt onder het Huis van Oranje op het Congres van Wenen in 1815. Het zuidoostelijke derde deel van de provincie Luxemburg werd Luxemburg. In 1830 werd de overwegend rooms-katholieke zuidelijke helft onafhankelijk als het Koninkrijk België.

Een prachtige negendaagse fietstocht van Amsterdam naar Maastricht die het prachtige en gevarieerde landschap van de Zuidelijke Nederlanden, haar middeleeuwse architectuur, landerijen, bossen, grachten en de Hollandse Gouden Eeuw in zich opneemt, met verblijf in prachtig gelegen, handgeplukte hotels, een tocht die u meeneemt door de indrukwekkende geschiedenis van de Zuidelijke Nederlanden en haar Bourgondische manier van leven die in veel opzichten lijkt op Zuid-Europa (zie de kaart van de Zuidelijke Nederlanden).