U vindt op deze pagina de regiokaart Nederland om af te drukken en te downloaden in PDF. Op de politieke kaart van Nederland staan staten, regio's, provincies en omliggende gebieden van Nederland in Europa.

Nederlandse regio's kaart

Kaart van de Nederlandse gebieden

De kaart van de Nederlandse regio's toont de omliggende gebieden en provincies van Nederland. Met deze administratieve kaart van Nederland kent u de regio's van Nederland in Europa. De regiokaart van Nederland is te downloaden in PDF, printbaar en gratis.

Nederland heeft twaalf regio's zoals het in de Nederlandse regiokaart wordt genoemd: Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Utrecht, Flevoland, Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Limburg. Elke regio heeft zijn eigen hoofdstad. Bekijk de vakantiebestemmingen en -steden per provincie en de bezienswaardigheden van elke regio. Bijna alle Nederlandse regio's kunnen hun oorsprong vinden in een middeleeuwse staat, zoals een graafschap of een hertogdom, net als de provincies van de regio's in België.

Nederland is verdeeld in twaalf bestuurlijke regio's zoals u kunt zien op de Nederlandse regiokaart, provincies genaamd, elk onder een Gouverneur, die Commissaris van de Koningin heet, met uitzondering van de provincie Limburg waar de commissaris Gouverneur (Gouverneur) heet. Alle provincies zijn verdeeld in gemeenten, 430 in totaal (13 maart 2010).

Elke regio in Nederland heeft zijn eigen regering die wordt geleid door de gouverneur en zijn provinciale vergaderingen zoals op de kaart van de Nederlandse regio's te zien is. De provinciale vergaderingen worden om de vier jaar gekozen. Wie Nederland bezoekt, ziet al snel dat elke regio zijn eigen lokale gewoonten, bezienswaardigheden en geschiedenis heeft.

Nederlandse politieke kaart

Kaart van Nederland administratief

De politieke kaart van Nederland toont de regio's en provincies van Nederland. Op deze administratieve kaart van Nederland kunt u regio's, administratieve grenzen en steden van Nederland in Europa laten zien. De politieke kaart van Nederland is te downloaden in PDF, printbaar en gratis.

De politiek van Nederland vindt plaats in het kader van een parlementaire representatieve democratie, een constitutionele monarchie en een gedecentraliseerde eenheidsstaat. Nederland wordt beschreven als een consociatieve staat zoals het in de Nederlandse politieke kaart wordt genoemd. De Nederlandse politiek en het bestuur worden gekenmerkt door een gemeenschappelijk streven naar een brede consensus over belangrijke kwesties, zowel binnen de politieke gemeenschap als in de samenleving als geheel.

Belangrijke politieke instellingen in Nederland zijn de monarchie, het kabinet, de Staten-Generaal (parlement) en het rechtssysteem zoals u dat in Nederland op de politieke kaart kunt zien. Er zijn nog drie andere hogescholen, die op gelijke voet staan met het parlement maar een minder politieke rol hebben, waarvan de Raad van State de belangrijkste is. Andere bestuurslagen zijn de gemeenten, de waterschappen en de provincies. Hoewel niet vermeld in de grondwet, zijn ook de politieke partijen en de sociale partners die in de Sociaal-Economische Raad zijn georganiseerd, belangrijke politieke instellingen.

Nederland heeft een meerpartijenstelsel met tal van politieke partijen zoals blijkt uit de Nederlandse politieke kaart, waarbij één partij weinig kans heeft om alleen aan de macht te komen en partijen vaak met elkaar samenwerken om een coalitieregering te vormen. De Tweede Kamer, de Tweede Kamer, wordt gekozen door middel van een landelijk systeem van evenredige vertegenwoordiging. Er is geen drempel voor het verkrijgen van een zetel, waardoor een partij een zetel kan krijgen met slechts twee derde van de stemmen - één zetel per 50.000 stemmen. Sinds dit systeem in 1918 werd ingevoerd, heeft geen enkele partij zelfs maar de zetels benaderd die nodig zijn voor een volstrekte meerderheid.

Nederlandse staatsplattegrond

Kaart van Nederland stelt

Op de kaart van Nederland staan alle departementen en regio's van Nederland aangegeven. Op de landkaart van Nederland kunt u de gebieden en steden van Nederland leren kennen. De landkaart van Nederland is te downloaden in PDF, printbaar en gratis.

Het land Nederland, het grootste deel van het Koninkrijk der Nederlanden, is verdeeld in twaalf staten (provincies in het Nederlands) zoals het op de Nederlandse staatsplattegrond is aangegeven en drie overzeese bijzondere gemeenten; Bonaire, Saba en Sint Eustatius in Caribisch Nederland die geen deel uitmaken van een provincie.

Zeeland is de meest westelijke staat van Nederland. De staat ligt in het zuidwesten van het land en bestaat uit een aantal eilanden die op de Nederlandse staatsplattegrond worden genoemd. Utrecht is de kleinste staat qua oppervlakte en ligt in het midden van het land. De staat Zuid-Holland ligt aan de Noordzee in het westen van Nederland. Overijsselse staat ligt in het midden-oosten van het land. De staat Noord-Holland ligt aan de Noordzee in het noordwesten van Nederland. Drenthe ligt in het noordoosten van het land. De hoofdstad is Assen.

De staat Noord-Brabant heeft veel moois te bieden, waaronder De Biesbosch zoals u die in Nederland op de landkaart ziet staan, een prachtig natuurgebied, de historische steden Breda en Den Bosch, en Eindhoven, Holland city of design. Limburg is de meest zuidelijke van de twaalf staten van Nederland. Groningen is de meest noordoostelijke staat van Nederland. Gelderland ligt in het midden-oosten van het land. Friesland ligt in het noorden van Nederland en maakt deel uit van de oude, grotere regio Frisia. Flevoland ligt in het centrum van het land, op de plek van de voormalige Zuiderzee.