U kunt op deze pagina Nederland op de wereldkaart vinden om af te drukken en te downloaden in PDF. Nederland op de wereldkaart toont de buurlanden van Nederland en de ligging in Europa van Nederland.

Nederland op de wereldkaart

Kaart van Nederland in de wereld

Nederland op de wereldkaart toont de ligging van Nederland in de atlas. Met de wereldkaart van Nederland weet u eenvoudig waar Nederland op de wereldkaart staat. De kaart van Nederland op de wereldkaart is te downloaden in PDF, printbaar en gratis.

Nederland heeft het negende hoogste inkomen per hoofd van de bevolking ter wereld zoals het in Nederland op de wereldkaart staat. Met België en Luxemburg vormt het de economische unie van de Benelux. Het land is gastheer van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens en vijf internationale gerechtshoven: het Permanente Hof van Arbitrage, het Internationaal Gerechtshof, het Internationaal Strafhof voor het voormalige Joegoslavië, het Internationaal Strafhof en het Speciale Tribunaal voor Libanon. De eerste vier zijn gevestigd in Den Haag, evenals de EU-inlichtingendienst Europol en Eurojust voor justitiële samenwerking. Dit heeft ertoe geleid dat de stad "de juridische wereldhoofdstad" wordt genoemd.

Nederland wordt beschreven als een consociatieve staat. De Nederlandse politiek en het bestuur worden gekenmerkt door het streven naar een brede consensus over belangrijke kwesties, zowel binnen de politieke gemeenschap als in de samenleving als geheel. The Economist rangschikte Nederland in 2010 als het 10e meest democratische land ter wereld zoals het in Nederland op de wereldkaart staat.

Nederland is onderverdeeld in waterdistricten, bestuurd door een waterschap zoals je in Nederland op de wereldkaart kunt zien (waterschap of hoogheemraadschap), elk met bevoegdheden op het gebied van waterbeheer. Per 1 januari 2005 zijn dat er 27. De oprichting van waterschappen dateert eigenlijk van vóór de oprichting van de natie zelf, de eerste verscheen in 1196. In feite zijn de Nederlandse waterschappen een van de oudste democratische entiteiten ter wereld die nog bestaan.

Kaart van Nederland en omliggende landen

Kaarten van Nederland en landen rondom

Kaart van Nederland en omliggende landen toont alle landen rondom Nederland. Met deze kaart van Nederland en de aangrenzende landen kunt u de buurlanden en de geografische ligging van Nederland in Europa kennen. De kaart van Nederland en omliggende landen is te downloaden in PDF, printbaar en gratis.

Vasteland Nederland grenst in het noorden en het westen aan de Noordzee, als omringende landen België in het zuiden en Duitsland in het oosten, en deelt de zeegrenzen met België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zoals aangegeven op de kaart van Nederland en de omringende landen. De betrekkingen zijn tot stand gekomen na de onafhankelijkheid van beide naties. Beide naties zijn grote bondgenoten. Beide naties hebben culturele overeenkomsten, beide regeringen werken samen en België heeft een ambassade in Den Haag. Terwijl Nederland een ambassade heeft in Brussel. Beide naties zijn lid van de Europese Unie en de NAVO.

Duitsland is de belangrijkste omringende landen en partner van Nederland in veel delen van de politiek, meer dan 20% van alle Nederlandse export gaat naar Duitsland en de Nederlanders importeren 15% van hun totaal uit Duitsland zoals het op de kaart van Nederland en de omringende landen staat vermeld. Nederland heeft een ambassade in Londen, het Verenigd Koninkrijk heeft een ambassade in Den Haag en een consulaat in Amsterdam. Het Verenigd Koninkrijk heeft ook een consulaat in Willemstad, Nederlandse Antillen.

Het buitenlands beleid van Nederland is gebaseerd op vier basisverplichtingen en de omringende landen: aan de Atlantische samenwerking, aan de Europese integratie, aan de internationale ontwikkeling en aan het internationaal recht. Was Nederland historisch gezien een neutrale staat, sinds de Tweede Wereldoorlog is Nederland lid geworden van een groot aantal internationale organisaties (zie de kaart van Nederland en de omringende landen). De Nederlandse economie is zeer open en afhankelijk van de internationale handel.

Nederland kaart Europa

Kaart van Nederland in Europa

Kaart van Nederland in Europa toont de ligging van Nederland op het Europese continent. Met de kaart van Nederland in Europa weet u eenvoudig waar Nederland in Europa ligt en kent u de landen in de buurt. De kaart van Nederland in Europa is te downloaden in PDF, printbaar en gratis.

Nederland (Listeni/ˈnɛðərləndz/; Nederlands: Nederland [ˈneːdərˌlɑnt] ) is een constituerend land van het Koninkrijk der Nederlanden, voornamelijk gelegen in Noordwest-Europa en met enkele eilanden in het Caribisch gebied zoals het in Nederland op de kaart van Europa staat. Het is een parlementaire democratie die is georganiseerd als een eenheidsstaat.

Amsterdam is het financiële en zakelijke kapitaal van Nederland. De Amsterdamse Effectenbeurs (AEX), onderdeel van Euronext, is de oudste beurs ter wereld en is een van de grootste beurzen van Europa. Het is gelegen nabij de Dam in het centrum van de stad zoals u kunt zien in Nederland kaart Europa. Als stichtend lid van de euro heeft Nederland (voor boekhoudkundige doeleinden) op 1 januari 1999 zijn voormalige munteenheid, de "Gulden" (gulden), vervangen, samen met 15 andere eurotoetreders. Op 1 januari 2002 volgden de feitelijke euromunten en -biljetten. Eén euro was gelijk aan 2,20371 Nederlandse gulden. Door de ligging in Nederland heeft het land een uitstekende toegang tot de markten in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, waarbij de haven van Rotterdam de grootste haven van Europa is.

Nederland heeft een van de oudste nog bestaande legers in Europa zoals het in Nederland op de kaart van Europa staat; het is voor het eerst als zodanig opgericht door Maurits van Nassau. Het Nederlandse leger werd in het hele Nederlandse Rijk ingezet. Na de nederlaag van Napoleon werd het Nederlandse leger omgevormd tot een dienstplichtig leger. Het leger werd tijdens de Belgische revolutie in 1830 zonder succes ingezet. Na 1830 werd het vooral ingezet in de Nederlandse koloniën, omdat Nederland neutraal bleef in Europese oorlogen (waaronder de Eerste Wereldoorlog), totdat Nederland in de Tweede Wereldoorlog werd binnengevallen en in mei 1940 snel werd verslagen door de Wehrmacht.